*ارائه مطالب تخصصی وبه روز جهت بسترسازی برای تبادل اطلاعات دانشجویان ومهندسین فارسی زبان سراسر دنیا*
 جدول تبدیل اندازه میلیمتر به اینچ و اینچ به میلیمتر

در نقشه کشی صنعتی برای تبدیل نقشه های اینچی به متریک در زمان پیاده کردن اندازه ها باید از دقت بالایی بهره جست که در اینجا می توان از جدول های زیر استفاده نمود :|+| نوشته شده توسط در  |
 
 
بالا